Universitat Rovira i Virgili

Els qüestionaris de Moodle com a eina per l'aprenentatge: anàlisi de la qualitat de les preguntes.

MS Teams

Per tal que els estudiants tinguin un millor control del seu procés d'aprenentatge, és útil acompanyar el material d'estudi d'un petit qüestionari d'autoavaluació, per exemple, per a cada bloc temàtic, amb múltiples intents que permeti a l'estudiant autoregular el seu progrés. El qüestionari ens permet plantejar diferents tipus de preguntes als estudiants (d'opció múltiple, vertader/fals, resposta oberta, etc...) i configurar-los per tal de permetre múltiples intents o no i, fins i tot, proporcionar un feedback immediat i automàtic del que han contestat correctament i del que no. En aquest cas, es recomana fer servir els qüestionaris per permetre l'estudiant regular el seu aprenentatge de manera autònoma. És a dir, com a proves d'autoavaluació. A banda d'aquest benefici al procés d'aprenentatge dels estudiants, aquests qüestionaris ens poden aportar informació relativa a possibles punts febles en el disseny del temari de l'assignatura. Si observem, per exemple, que un nombre important d'estudiants fallen en respondre una pregunta concreta, podrem revisar si el concepte o procediment que s'hi pregunta ha estat prou ben explicat o si el material de referència que hem posat a disposició dels estudiants es pot millorar. O fins i tot, plantejar-nos algun tipus de sessió per a reforçar aquesta part que hem detectat que no està prou ben assolida.

Data: 12/03/2024

Hora: 10h

Lloc: MS Teams (enllaç a la sala)

Inscripció: A través d'ICE (PDI) i PFPAS (PAS).

Docent: Andreu Martí Aguilar

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Qüestionaris a Moodle com a eina d'aprenentatge

Qüestionaris a Moodle com a eina d'aprenentatge