Universitat Rovira i Virgili

Prevenció i detecció del plagi en la docència a la URV: Recursos del CRAI per a la prevenció i ús del'eina Ouriginial per la seva detecció

MS Teams

El plagi no és un fenomen nou en l'àmbit de la docència universitària, però la revolució digital (que fa més fàcil accedir a la informació i reproduir-la) ha fet que se n'incrementin substancialment els casos en els treballs universitaris en tots els nivells.
La URV des del curs 2017-18 disposa del Pla de prevenció, detecció i tractament del plagi en la docència. D'aquet pla se'n deriven: les guies de prevenció, detecció i tractament del plagi a la URV (http://www.urv.cat/ca/vida-campus/serveis/crai/que-us-oferim/formacio-competencies-nuclears/plagi/) i l'eina de detecció de coincidències entre documents Ouriginal (antic Urkund) , integrada en el Campus Virtual de la URV, Moodle (https://moodle.urv.cat/wiki/Detectar_el_plagi). En aquest webinar es presentaran les guies i s'explicarà l'ús de l'eina Ouriginal així com es donaran a conèixer els diferents recursos i serveis que el CRAI posa a l'abast de docents i estudiants en aquest àmbit.

Data: 13/04/2023

Hora: 10h

Lloc: MS Teams (enllaç a la sala)

Inscripció: A través d'ICE (PDI) i PAS (Formació PAS)

Docents: Blanca Ferré del CRAI, Mar Pàmies del Departament de Gestió d'Empreses i grup de recerca FHOM i Judith Balanyà del Servei de Recursos Educatius.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Ouriginal

Ouriginal