Universitat Rovira i Virgili

Moodle 101: Introducció al Campus Virtual de la URV

Del 12 de setembre al 14 de juny de 2024

Curs virtual

Metodologia

En ser un curs d'autoaprenentatge, aquest es desenvoluparà de manera no presencial mitjançant l'ús del Campus Virtual. Les persones inscrites disposaran de l'auto inscripció a aquest curs a partir del dia 6 de setembre i el podran realitzar fins al 10 de juliol en qualsevol moment. Aquest curs combina la consulta de breus videotutorial i la realització d'uns qüestionaris d'autoavaluació.

Objectius

  • Familiaritzar-se amb l'entorn d'ensenyament-aprenentatge de la URV.

  • Conèixer la distribució de l'aula i les opcions bàsiques de configuració.

  • Explorar les maneres per a publicar continguts i recursos als estudiants.

  • Explorar les eines de comunicació amb els estudiants.

  • Saber recollir i qualificar els treballs dels estudiants.

  • Conèixer les opcions bàsiques d'organització de l'espai virtual.

Elements relacionats

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Moodle 101. Introducció al campus Virtual

Moodle 101. Introducció al campus Virtual