Universitat Rovira i Virgili

Moodle 101: Introducció al Campus Virtual de la URV

Del 5 de setembre a l'11 de juliol de 2023

Curs virtual

Metodologia

En ser un curs d'autoaprenentatge, aquest es desenvoluparà de manera no presencial mitjançant l'ús del Campus Virtual. Les persones inscrites disposaran de l'auto inscripció a aquest curs a partir del dia 6 de setembre i el podran realitzar fins al 10 de juliol en qualsevol moment. Aquest curs combina la consulta de breus videotutorial i la realització d'uns qüestionaris d'autoavaluació.

Objectius

  • Familiaritzar-se amb l'entorn d'ensenyament-aprenentatge de la URV.

  • Conèixer la distribució de l'aula i les opcions bàsiques de configuració.

  • Explorar les maneres per a publicar continguts i recursos als estudiants.

  • Explorar les eines de comunicació amb els estudiants.

  • Saber recollir i qualificar els treballs dels estudiants.

  • Conèixer les opcions bàsiques d'organització de l'espai virtual.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Moodle 101. Introducció al campus Virtual

Moodle 101. Introducció al campus Virtual