Universitat Rovira i Virgili

Tecnologies de l’aprenentatge i coneixement (TAC)

Des de la Unitat TAC col·laborem en la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge promovent la integració de les Tecnologies Digitals (TD) en l'activitat docent, ja es tracti d'activitats formatives presencials, semipresencials o virtuals. Ens encarreguem de definir, evolucionar i promoure el model de virtualització de la docència a la URV i treballem per la millora de la Competència Digital Docent. 

Servei de Campus Virtual a la comunitat universitaria

El Campus Virtual és la plataforma d'aprenentatge de la docència presencial, semipresencial i virtual i igualment dona servei a la formació del PDI, del PAS, així com a la formació continuada (FURV). L'ecosistema del Campus Virtual està basat en la plataforma Moodle, el qual treballa de manera integrada amb Microsoft Teams per a la realització de sessions síncrones, amb Ouriginal com a eina evitar el frau acadèmic i amb Mahara com a portafolis digital, configurant així un sistema íntegre, robust i segur que permet crear ambients d'aprenentatge personalitzats.

A més d'oferir el servei de campus a tota la comunitat universitària, promovem l'aprofitament de la seva potencialitat per la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge així com assessorem i atenem els dubtes o incidències en el seu ús a través del nostre servei de suport.

Formació, documentació i difusió d'estratègies educatives amb tecnologies

Oferim formació metodològica i tecnològica en l'ús del Campus Virtual i d'altres tecnologies digitals per a la millora de les activitats formatives a través del PROFID i del PFPAS, destinat al professorat i al personal d'administració i serveis de la URV. A més, realitzem accions de difusió i transferència de coneixement en l'ús de les tecnologies digitals mitjançant diversos formats i canals.

Assessorament i orientació en el disseny, implementació i seguiment de la virtualització de la docència

Acompanyem a les titulacions en la incorporació del model de virtualització de la docència a la URV, el qual aplica a títols virtuals, semipresencials i també a títols presencials que desitgen virtualitzar una part de la seva docència.

Assessorem i ajudem a concretar a les titulacions el seu model propi, adient al seu context, contemplant les eines i recursos disponibles a la URV i arribant al detall del disseny i l'estructuració de l'aula virtual de les assignatures.

Suport a la producció digital a través de les Tecnologies Digitals (TD) per a la realització de treballs acadèmics, de recerca i materials docents.

La Factoria (CRAI) és un servei vinculat al Servei de Recursos Educatius que dona suport i assessorament en la producció digital de materials i recursos educatius. Donem a conèixer i a utilitzar eines i recursos per la creació de materials multimèdia, així com assessorem en la auto producció de vídeos docents, incloent el préstec de material i el suport en l'ús dels platós dels que disposem en els diferents campus.

Per a la producció de vídeos professionals, partint d'un guió elaborat amb filmació, edició i postproducció, cal contactar amb la unitat d'audiovisuals del SREd.

Sensibilització, suport i formació en matèria d'accessibilitat digital i tecnologies accessibles.

Per a construir una societat igualitària, s'ha de tenir en compte l'accés de totes les persones a la tecnologia, incloent les persones amb discapacitats auditives, cognitives, neurològiques, físiques, visuals i els trastorns de la parla.

Amb aquesta visió atenem específicament els estudiants amb necessitats d'acompanyament en l'àmbit de l'accessibilitat digital: Protocol d'atenció en Accessibilitat Digital a l'estudiant i assessorem, formem i donem suport a la comunitat universitària, especialment al professorat, en la creació de recursos i ús de tecnologies digitals accessibles , tenint com a referència el marc del Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA).

Enllaços d'interès: