Universitat Rovira i Virgili

E-learning

Assessorament i orientació en el disseny, implementació i seguiment de la virtualització de la docència

Acompanyem a les titulacions en la incorporació del model de virtualització de la docència a la URV, el qual aplica a títols virtuals, semipresencials i també a títols presencials que desitgen virtualitzar una part de la seva docència.

Assessorem i ajudem a concretar a les titulacions el seu model propi, adient al seu context, contemplant les eines i recursos disponibles a la URV i arribant al detall del disseny i l'estructuració de l'aula virtual de les assignatures.

                                       Virtualització a la URV     Dissenya d'assignatura     e-activitats     

                                       e-recursos     Avaluació     Seguiment i comunicació