Universitat Rovira i Virgili

E-learning

Assessorament i orientació en el disseny, implementació i seguiment de la virtualització de la docència

Acompanyem a les titulacions en la incorporació del model de virtualització de la docència a la URV, el qual aplica a títols virtuals, semipresencials i també a títols presencials que desitgen virtualitzar una part de la seva docència. Assessorem i ajudem a concretar a les titulacions el seu model propi, adient al seu context, contemplant les eines i recursos disponibles a la URV i arribant al detall del disseny i l'estructuració de l'aula virtual de les assignatures.

Passar de la docència presencial a la virtual, no és una qüestió merament tecnològica, és necessari canviar els processos d'ensenyament i aprenentatge i repensar-los per a aquest nou context. En la docència presencial s'acostuma al fet que les sessions presencials amb l'estudiantat a l'aula siguin el nucli de l'aprenentatge, i l'aula virtual sigui un recurs complementari a aquestes sessions. En la docència virtual hem de dissenyar l'assignatura perquè l'aprenentatge el realitzi l'estudiantat a l'aula virtual i el professorat siguem un recurs, el més important, que acompanyi a l'estudiantat en el seu aprenentatge. El professorat dissenya a l'aula virtual els camins d'aprenentatge que recorre l'estudiantat i li acompanya i guia en el seu recorregut. Per això, hem de realitzar un disseny que faciliti l'autonomia de l'estudiantat. Hem d'empoderar a l'estudiant i que sigui el qui lideri el seu procés d'aprenentatge.

                                       Virtualització a la URV     Dissenya d'assignatura     Avaluació       

                                      e-activitats    e-recursos       Seguiment i comunicació