Universitat Rovira i Virgili

Qui som

|Alt imatge central|

Coordinador del servei

         Javier Legarreta Borao 

       +34 977 559 709

       


Administratiu i suport a la gestió

         Leandre Romeu Serra

         +34 977 558 252

       


Equip de tecnologies de l'aprenentatge i coneixement (TAC)

        Judith Balanyà Rebollo

       +34 977 557 096

       
 

         Tàrek Lutfi Gilabert 

         +34 977 558 032

       
 

        Andreu Martí Aguilar

       +34 977 559 503

       
 

        Gemma Maymó Masip

       +34 977 559 509

       
 

        Tania Molero Aranda

        +34 977 559 509 

       
 


Equip d’Audiovisuals

         Enric Arilla Arts

       +34 977 559 776

       
 

         José J. Barceló Sarria

       +34 977 558 065

       
 

         Pere Gil Perpiñà 

       +34 977 559 782

       
 


Equip de Desenvolupament del Campus Virtual (SRITIC i SREd)

         Cristian Martinez Roman

       +34 977 558 720

       
 

         Jordi Pujol Ahulló  

       +34 977 558 456

       
 

         Daniel Tome Fernandez

       +34 977 558 720

       
 


La Factoria (CRAI i SREd)

         Jordi Barrero Alba

       +34 626 714 350

       

Equips i serveis