Universitat Rovira i Virgili

Campus Virtual

Servei de Campus Virtual a la comunitat universitaria

El Campus Virtual és la plataforma d'aprenentatge de la docència presencial, semipresencial i virtual i igualment dona servei a la formació del PDI, del PAS, així com a la formació continuada (FURV). L'ecosistema del Campus Virtual està basat en la plataforma Moodle, el qual treballa de manera integrada amb Microsoft Teams per a la realització de sessions síncrones, amb Ouriginal com a eina evitar el frau acadèmic i amb Mahara com a portafolis digital, configurant així un sistema íntegre, robust i segur que permet crear ambients d'aprenentatge personalitzats.

A més d'oferir el servei de campus a tota la comunitat universitària, promovem l'aprofitament de la seva potencialitat per la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge així com assessorem i atenem els dubtes o incidències en el seu ús a través del nostre servei de suport.


                       LMS Moodle   e-portafolis   Detecció del Plagi   Videoconferència