Universitat Rovira i Virgili

Detecció del Plagi

Agenda

Més activitats

El Campus Virtual de la URV integra l'eina Ouriginal com a sistema de detecció del plagi 

El Campus Virtual de la URV, Moodle, està integrat amb la plataforma Ouriginal, per la detecció de coincidències amb textos ja existents en els treballs que lliuren els estudiants. L’eina de detecció del plagi es pot activar mitjaçant les tasques, fòrums, tallers i preguntes obertes del qüestionari del Campus Virtual (Moodle). Per cada treball lliurat Ouriginal genera un % de text 'existent prèviament' i un informe més complert que inclou les fonts originals de cada coincidència trobada. A més, s'arxiven pel seu posterior ús com a material font a comparar. Avui en dia, l'arxiu d'Ouriginal conté més de 20 milions de documents.

Integració d’Ouriginal a la docència 

Des de juny de 2021, la URV disposa de l'eina consorciada "Ouriginal" que va ser adquirida dins de la compra conjunta de les universitats catalanes a través del Acord Marc del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)En el curs acadèmic 2021-2022, vam donar un pas cap a la integració de l'eina Ouriginal al Campus Virtual en els ensenyaments de grau i màster. 

Per garantir una implementació efectiva, es va crear un grup de treball multidisciplinari, compost pel Servei de Recursos Educatius digitals (SREd), personal acadèmic, estudiants i el Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació (CRAI). Aquest equip va ser el responsable de desenvolupar les guies de prevenció, detecció i tractament del plagi en la docència a la URV, les quals estan disponibles al lloc web del CRAI. Pots accedir-hi directament a través d'aquest enllaç: Guies sobre el Plagi - CRAI URV   

Avançant cap a la Recerca

Actualment, en coordinació amb l'Escola de Doctorat, estem treballant pel seu desplegament en la recerca. Si estàs interessat en utilitzar aquestes eines per a la recerca abans de la seva implementació oficial, t'animem a contactar-nos a través del Servei d'Atenció al Usuari (SAU). Fes clic aquí per accedir al formulari de contacte del SAU