Universitat Rovira i Virgili

Virtualització a la URV

Agenda

Més activitats

|Alt imatge central|

La virtualització de la docència en la URV és un procés madur, part d'una reflexió institucional, segueix amb la concreció donis de la titulació, i finalitza amb l'adaptació del professorat als resultats d'aprenentatge.

La URV és una universitat presencial que sempre ha tingut present la necessitat d'incorporar les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement a la docència, independentment que aquesta docència sigui presencial, semipresencial o virtual. Per aquest motiu, conscient que la docència virtual requereix d'una profunda reflexió metodològica que acompanyi la incorporació de la tecnologia, ja en el 2015, en el Consell de Govern de 16 de juliol, es va aprovar el primer model de virtualització de la docència en la URV.

Aquest model institucional de docència virtual és una ordenació metodològica de l'ús de la tecnologia en els processos formatius en modalitat semipresencial i virtual. La seva premissa és empoderar a l'estudiant i situar-lo en el centre del procés educatiu, per a això, l'activitat de l'estudiant, i el seguiment i acompanyament continu del docent, amb una avaluació formativa, són considerats el motor de l'aprenentatge en aquest. D'aquesta manera, ofereix un marc de reflexió a les titulacions per a garantir la qualitat de la docència, tractant aspectes de comunicació, avaluació, les activitats, els recursos i materials d'estudi, l'acompanyament i seguiment dels estudiants i la coordinació de la titulació.

Juntament amb aquest model, dins del SIGC de la URV, es contempla el procés transversal "PR-SREd-001 Concreció i implementació del model de docència no presencial de les titulacions".  A través d'aquest procés, a cada titulació de la URV en modalitat virtual o semipresencial, se li assigna una tècnica del Servei de Recursos Educatius experta en elearning, qui l'acompanya a concretar el seu propi model de docència virtual adequant al seu àmbit i context les propostes del model institucional URV.

A partir d'aquest model concret, la titulació ofereix al seu professorat un marc comú, prou flexible perquè cada docent el pugui adaptar en funció de l'assignatura i dels resultats d'aprenentatge que es treballen en cadascuna de les activitats proposades.  El procés de concreció contempla igualment la capacitació tècnica i metodològica de l'equip docent que impartirà la titulació. Aquesta definició del model i procés de virtualització explicitats, evidencien que, la virtualització de la docència en la URV s'un procés madur que, s'inicia con una reflexió des de l'àmbit institucional, i segueix con les conseqüents reflexiones i concrecions des de l'àmbit i titulació, i finalment dels docents, per a adaptar la docència a la seva assignatura i resultats d'aprenentatge concrets.

Així mateix el procés "PR-SREd-001 Concreció i implementació del model de docència no presencial de les titulacions" ha estat ampliat des de la seva creació en el 2018 i actualment contempla l'elecció de la modalitat (presencial, semipresencial (híbrida) o virtual) més adequada per a la titulació, atenent tres factors principals: l'estudiant tipus objectiu de la titulació, els continguts i resultats d'aprenentatge a aconseguir, i l'oferta actual similar dins del sistema universitari.

El model de virtualització aplica a totes les titulacions virtuals i semipresencials des del procés de programació d'aquestes. En el cas de valorar la incorporació del model a una titulació presencial, es pot contactar directament amb el Servei de Recursos Educatius. Per a conèixer més sobre el model de virtualització, i com fer el primer pas empoderant a l'estudiant: "Disseny de l'assignatura".