Universitat Rovira i Virgili

Avaluació

Agenda

Més activitats

|Alt imatge central|

L'avaluació ha d'estar integrada en el procés d'aprenentatge, sent un recurs indispensable per al mateix i no un mer instrument qualificatiu al final del procés

Parlem, per tant, d'una avaluació formativa, en la qual l'observació i el feedback qualitatiu i continu per part del professorat sigui clau per a l'aprenentatge de l'estudiant, ajudant-lo així a regular el seu aprenentatge, reflexionant sobre el seu progrés, identificant aspectes a millorar i donant-li l'oportunitat de fer-ho. Així mateix, aquesta observació ajudarà el professorat a valorar la seva pròpia pràctica docent, ajudant-lo a millorar les activitats i recursos proposats curs rere curs.

L’avaluació formativa ha de contemplar també un enfocament quantitatiu.  La quantificació és important i més en un context universitari, però ha d'anar unida a una interpretació que provoqui que els diferents actors puguin prendre decisions que afavoreixin el procés d'aprenentatge i ensenyament. Per això es recomana que els exàmens en línia no superin el 20% del total de la nota de l'assignatura.

Referències: