Universitat Rovira i Virgili

Disseny de l'assignatura

Agenda

Més activitats

|Alt imatge central|

No virtualitzem continguts, virtualitzem aprenentatges

Per a aconseguir-ho i posar a l'estudiant en el centre d'aprenentatge, proposem el model de planificació inversa. En ella, per a dissenyar l'assignatura, en comptes de partir dels continguts, partim dels resultats d'aprenentatge que ha d'aconseguir l'alumnat:

Planificació inversa

El fet que "les activitats" se situïn en el centre de la imatge, reforça la idea que l'activitat de l'estudiant i el seguiment i retroacció constant del professorat mitjançant una avaluació formativa és el motor de l'aprenentatge del model.

Referències: