Universitat Rovira i Virgili

e-Recursos

Agenda

Més activitats

|Alt imatge central|

Combinar recursos i continguts propis i externs, i sempre com a part de la seqüència d'aprenentatge dissenyada

La idea és seleccionar i contextualitzar recursos en comptes de crear: curació de continguts, crear només si és necessari. ​

​A més de procurar la disponibilitat en línia dels recursos, es pot travar amb el CRAI per a obtenir els necessaris, és important donar una informació clara que contextualitzi el treball que ha de fer l'estudiantat amb ells: presentació, idees clau, breu resum, etc.

​Igual que amb les activitats, convé diversificar els recursos (lectures, vídeos, infografies, podcasts, etc.), vetllar per la accessibilitat digital i controlar la càrrega de treball de l'estudiantat.

Finalment, indicar que les presentacions de PowerPoint usuals en la docència presencial, sense el discurs del docent, no són un recurs de treball autònom de l'estudiantat.